Prezentare proiect

Formarea profesională

 cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii

    Universitatea POLITEHNICA din București, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Centrul de Dezvoltare Sociala T&Co desfășoară, în perioada mai 2014 – octombrie 2015, proiectul „Formarea profesională - cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

    Obiectivul general vizează îmbunătățirea accesului unui număr de 520 de femei pe piața muncii, prin participarea la programe de formare profesională, de calificare sau instruire. În vederea realizării obiectivului general, se vor parcurge următoarele etape:

OS1 implementarea unor programe de calificare profesională continuă din domeniile industriei și serviciilor, pentru 360 de femei, în vederea creșterii calificării și abilităților, pentru îmbunătățirea oportunităților de angajare ale acestora. Acest obiectiv va contribui la creșterea capacității de angajare a femeilor din grupul țintă, prin dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale și la obținerea unor calificări corelate cu cerințele actuale ale pieței muncii;

OS2creșterea potențialului antreprenorial pentru 100 de femei, prin dezvoltarea de competențe în vederea inițierii unei activități independente. Prin programul de formare în domeniul competențelor antreprenoriale se vor dezvolta abilitățile antreprenoriale și manageriale ale grupului țintă și se vor îmbunătăți abilitățile de a dezvolta și implementa proiecte/idei de afaceri;

OS3îmbunătățirea competențelor în domeniul TIC și obținerea unor certificări internaționale a aptitudinilor de bază în operarea calculatorului, pentru 25 de femei. Prin intermediul acestui program se are în vedere dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnicilor de informare și comunicare pentru 25 membre din grupul țintă, în vederea obținerii ECDL. Prin aceste certificate le sunt recunoscute posesorilor competențele indiferent de țara în care a fost emis certificatul;

OS4implementarea unor programe specifice de sprijin pentru construirea unei cariere profesionale, în vederea accesului egal la ocupare, pentru 35 de membre ale grupului țintă. Acest obiectiv vizează formarea și exersarea de competențe din categoria soft skills, solicitate pe piața muncii și prin care se asigură dezvoltarea carierei;

OS5realizarea unei campanii de conștientizare a problematicii inegalității de gen pe piața muncii, a efectelor acesteia în dezvoltarea carierei și a rolului autorităților publice în combaterea acestui fenomen. Se va realiza o campanie de conștientizare cu privire la egalitatea de șanse și de gen în administrația publică centrală și locală și vor fi promovate practici și modele de femei de succes.

Grupul țintă al proiectului este format din:

 • 520 de femei;
 • 15 manageri ai autorităţilor publice locale şi centrale;
 • 65 de persoane, personal al autorităților publice centrale și locale.

 

Principalele activități prin intermediul cărora vor fi realizate obiectivul general și cele specifice sunt:

Activitatea 1: Furnizarea de programe de calificare de nivel 2 și 3, în domeniile industriei și serviciilor (identificarea, selecția, formarea și evaluarea unui număr de 360 de femei pentru următoarele meserii: comerciant-vânzător mărfuri alimentare, operator în industria zahărului și produselor zaharoase, operator în industria de medicamente și produse cosmetice, operator introducere validare și prelucrare date - nivel 2, instructor aerobic fitness, ghid de turism, modelator ceramic, educator specializat și asistent relații publice și comunicare - nivel 3).

 

Activitatea 2: Implementarea unui program de formare în domeniul competențelor antreprenoriale pentru 100 de persoane din grupul țintă. Programul de formare cuprinde 10 module tematice distincte, care acoperă întreaga arie de cunoștințe și abilități necesare unui antreprenor la început de drum. Se va face o evaluare după o metodologie specifică, iar 20 planuri de afaceri vor fi premiate.

 

Activitatea 3: Demararea unui program de formare în vederea dezvoltării competențelor de utilizare a calculatorului. Vor fi selectate 25 de cursante pentru a participa la cursurile ECDL. Certificatul obținut în urma acestor cursuri este recunoscut la nivel internațional indiferent de țara în care s-a emis acesta;

 

Activitatea 4: Implementarea unor programe specifice de formare în sprijinul dezvoltării în carieră pentru 35 de persoane din grupul țintă. Se vor forma și exersa competențe din categoria soft skills, cerute pe piața muncii.

 

Activitatea 5: Realizarea unei campanii de conștientizare cu privire la egalitatea de șanse și de gen în administrația publică și locală. Se vor realiza studii sociologice pe baza cărora se vor elabora 2 ghiduri: „Abordarea integratoare a egalității de șanse și gen în administrația publică centrală și locală” și „Bune practici și modele de femei de succes”. Aceste ghiduri vor fi diseminate atât în format electronic, pe pagina web, cât și în format tipărit către diferite autorități publice.

 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 • 360 de femei participante la cursuri de formare profesională continuă;
 • 9 programe de calificare implementate:
 • în regiunea București – Ilfov: comerciant – vânzător mărfuri alimentare, operator în industria zaharului și produselor zaharoase, operator în industria de medicamente și produse cosmetice și operator introducere validare și prelucrare date;
 • în regiunea Vest: instructor aerobic fitness, ghid de turism și modelator ceramic;
 • în regiunea Nord-Est: educator specializat, asistent relații publice și comunicare.
 • 100 femei formate în domeniul antreprenorial:
 • cultura antreprenorială;
 • afacerea și cadrul juridic;
 • planul de afacere;
 • inovarea afacerii;
 • management strategic;
 • marketing;
 • tehnologii informaționale în sprijinul afacerii tale;
 • managementul resurselor umane în firme de tip start-up;
 • ce trebuie să știe un antreprenor despre finanțe?.
 • minim 85% dintre participantele la cursurile de formare vor obține certificate de calificare;
 • 20 planuri de afaceri premiate cu câte 1000 lei/plan de afecere;
 • 3% din ponderea femeilor vor fi asistate în inițierea unei activități independente;
 • 25 femei inițiate și formate în utilizarea calculatorului în vederea obținerii certificării ECDL. Pentru a obține certificatul ECDL, este necesară promovarea a 7 examene, corespunzătoare următoarelor module tematice:
 • Conceptele de bază ale Tehnologiei Informației;
 • Utilizarea computerului și organizarea fișierelor;
 • Procesare de text;
 • Calcul tabelar;
 • Baze de date;
 • Prezentări;
 • Informație și comunicare.
 • 35 de femei participante la programe specifice de formare în sprijinul dezvoltării în carieră;
 • o campanie de conștientizare cu privire la egalitatea de șanse și de gen în administrația publică centrală și locală (grup țintă – 80 de femei, manageri și personal al autorităților publice centrale și locale);
 • studii sociologice în legătură cu problematica egalității de șanse și gen;
 • 2 ghiduri elaborate: un ghid cu privire la abordarea integratoare a egalității de gen în instituțiile administrației publice și un ghid cu privire la bune practici și modele de succes în accesul și dezvoltarea femeilor pe piața muncii;
 • 12 evenimente de comunicare și promovare - acces pe piața muncii (4 conferințe, câte una în fiecare regiune de implementare și 8 seminarii);
 • se va pune accent pe utilizarea metodelor moderne de predare/învățare, asistate de tehnologiile de informare și comunicare (TIC). Platforma educațională și de informare, instrument educațional modern, va permite accesul facil al cursanților la resursele de învățământ, dar și colaborarea permanentă cu lectorii, respectiv formatorii;
 • absolvenții programelor de formare vor beneficia de subvenții de 600 lei/lună/cursant, iar cele mai bune planuri de afaceri vor fi premiate cu 1000 lei/plan de afaceri;

 

    Plusul de valoare adus de proiect este reprezentat de dezvoltarea competențelor femeilor participante la cursurile de formare, îmbunătățirea accesului acestora pe piața muncii, creșterea ratei de ocupare, dar și identificarea și analizarea cauzelor ce stau la baza diferențelor de gen în profesii, carieră și venituri.

JoomShaper