Agent de Turism - Ghid

Agent de turism - Ghid

(cod N.C. 5113.3.1), nivelul 3


În general, ghizii de turism sunt percepuţi ca fiind într-o vacanţă perpetuă, însă, în realitate munca lor înseamnă mult mai mult decât atât. Agentul de turim sau Ghidul este cel care se asigură că turiştii au experienţa aşteptată şi în cazul unora, experiența mult visată. Cursul se bazează atât pe bibliografia pusă la dispoziţie de formatoare şi ministerul de resort, pe legislaţia reglementată, însă cel mai mult se va baza pe activităţi practice – atât în sala de curs, cât şi pe teren. Acest lucru va asigura calitatea pregătirii participantelor în cadrul unui curs care include o dimensiune teoretică şi practică, deopotrivă. Avantajul major al acestui curs este dat de faptul că într-o perioadă scurtă de timp, cursantele vor putea beneficia de o experienţă de mai bine de 8 ani a coordonatoarelor cursului, care şi-au desfăşurat activitatea de ghid atât în ţară, cât și în străinătate şi sunt active pe piaţa muncii atât ca şi cadre didactice universitare, cât şi ca ghizi de turism.

Competenţe dobândite prin participarea la cursul de formare:

 • însuşirea importanţei sectorului turistic la nivel macroeconomic;
 • cunoaşterea şi însuşirea sectoarelor de activitate turistică;
 • cunoaşterea şi însuşirea tipurilor şi formelor de turism;
 • cunoaşterea impactului turismului asupra mediului natural şi antropic;
 • cunoaşterea structurilor de primire, structurilor de agrement şi sistemelor de servicii turistice, nivelul de clasificare al acestora şi standardele aferente;
 • cunoaşterea structurilor auxiliare şi modalităţile de acces la acestea;
 • însuşirea tipologiilor diverse a angajaţilor în sectorul turistic şi în cele conexe; cunoaşterea tipologiei ghizilor şi a bazei legale de desfăşurare a activităţii;
 • cunoaşterea detaliată a documentelor cu care operează ghidul de turism/agentul de turism;
 • cunoaşterea tehnicilor de ghidaj şi leadership;
 • cunoaşterea procedurilor ce trebuie aplicate în situaţii obişnuite şi a celor de forţă majoră;
 • însuşirea structurii şi a conţinutului programelor turistice – caracter general;
 • însuşirea responsabilităților ghidului în cadrul evenimentelor conexe
 • cunoașterea modalităţilor de evaluare a uni grup în vederea desfăşurării optime a programului turistic;
 • însuşirea etapelor de organizare a excursiilor; cunoaşterea specificităţilor locale delicate in vedere evitării situaţilor critice;
 • însușirea unor tehnici minime de oratorie şi retorică;
 • însușirea unor tehnici minime de negociere şi vânzare; asigurarea unor cunoştinţe generale şi specifice privind Turismul şi calificarea în domeniul Agent de Turism- Ghid;
 • elaborarea schiţei activităţilor turistice;
 • elaborarea conţinutului informaţional privind obiectivele turistice din schiţă şi a altor informaţii de interes turistic;
 • coordonarea activităţii turistice pentru un grup specific, conform nevoilor acestora, şi asigurarea unui climat favorabil în funcţie de caracterul grupului şi aceste nevoi;
 • cunoaşterea procedurilor administrative privind activitatea realizată şi bugetul alocat, precum şi a formalităţilor birocratice legate de ea (activităţi de „booking", de asigurarea a formalităţilor la trecerea frontierei, etc).

 

 

30.10.2015 Anunţ examen de absolvire curs Agent de turism-Ghid

26.01.2015 Anunț demarare curs Agent de turism-Ghid

23.12.2014 Rezultatele finale ale etapei de selecție pentru cursul de Ghid de turism

16.12.2014 Rezultatele preliminare ale etapei de selecție pentru cursul de Ghid de turism

05.12.2014 Anunț de informare cu privire la demararea selecției grupului țintă Ghid de turism, cod COR 511301

04.12.2014 Rezultatele etapei de preînscriere pentru cursul de Ghid de turism

01.11.2014 Anunț demarare curs Ghid de turism

01.11.2014 Calendar de selecție a grupului țintă pentru cursul de Ghid de turism

08.08.2014 Metodologia de selecție a grupului țintă pentru activitatea A4. Furnizarea de programe de calificare de nivel 2 și 3, în domeniile industriei și serviciilor, pentru 360 de femei.

JoomShaper