Ceramist

Ceramist
(cod N.C. 7321.2.2), nivelul 2

În contextul globalizării lumii artelor şi a schimbului rapid de informaţie, devine din ce în ce mai necesară o coagulare serioasă a ceea ce înseamnă ceramica. Formarea în domeniul Ceramist susţine dezvoltarea proiectelor artistice în funcţie de cerinţele pieţei actuale şi a forţei de muncă cu scopul dezvoltării capacităţii de a practica, a cerceta şi a experimenta potenţialul creator al materialului ceramic, valorificând cele mai diverse materiale şi tehnici în scopul însușirii designului formei utilitare și decorative. Cursul are ca scop dezvoltarea unor competenţe de natură practică, aplicativă. Se urmărește construirea unui demers de lucru cu o traiectorie amplă, bazată pe explorarea mijloacelor plastice, pornind de la faza conceptuală, de proiect, și până la obiectul finit. Folosirea materialelor ceramice este o altă sursă de cercetare și experiment, atât prin explorarea materialelor tradiționale (şamotă, gresie, lut, faianţă, porţelan), cât şi prin îmbinarea acestora cu materiale alternative. În acest mod, absolventele cursului îşi asigură accesul pe piaţa contemporană a ceramicii, având calificarea necesară asigurării calităţii produselor realizate.

Competenţe dobândite prin participarea la cursul de formare:
- realizarea unei forme decorative cu valenţe utilitare;
- modelarea formei-obiect din ipsos la strung;
- executarea matriţei de ipsos; multiplicarea formei prin procedeul presării;
- multiplicarea formei prin turnare cu barbotina ceramică;
- decorarea formelor prin modelaj în relief; decorarea formelor prin culoare;
- glazurarea formelor;
- arderea obiectelor;
- iniţiere în diferite tehnici de transpunere în lut şi ipsos (pe roata olarului, strung de gips, presare, turnare, decorare etc.);
- cunoaşterea proprietăţilor materialelor ceramice;
- însuşirea procedeele de exprimare de bază în domeniul ceramică;
- exploatarea realităţii obiective şi formarea unor moduri proprii de reprezentare şi exprimare plastică.

 

16.10.2015 Anunţ examen de absolvire - Ceramist

23.03.2015 Rezultatele finale ale etapei de selecție pentru cursul de Ceramist

17.03.2015  Rezultatele preliminare ale etapei de selecție pentru cursul de Ceramist

06.03.2015 Anunț de informare cu privire la demararea selecției grupului țintă Ceramist, cod NC 7321.2.2

05.03.2015 Listă candidate preînscrise la cursul de Ceramist

02.02.2015 Anunţ demarare curs Ceramist

02.02.2015 Calendar de selecție a grupului țintă pentru cursul de Ceramist, cod N.C. 7321.2.2

08.08.2014 Metodologia de selecție a grupului țintă pentru activitatea A4. Furnizarea de programe de calificare de nivel 2 și 3, în domeniile industriei și serviciilor, pentru 360 de femei.

JoomShaper