Consiliere in cariera

 Programe specifice de formare în sprijinul dezvoltării carierei

În cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/135227 „Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”, una din activităţile importante o reprezintă cea referitoare la dezvoltarea şi implementarea unor programe specifice de formare în sprijinul carierei. Obiectivul principal al cursului este acela de a oferi servicii de optimizare personală, consiliere psihologică (individuală și de grup), consiliere vocațională, asistență psiho-educațională.

Aceste programe de formare în domeniul consilierii şi dezvoltării în carieră vizează, în principal, formarea şi exersarea de competenţe din categoria soft skills, solicitate pe piața muncii şi care, adăugându-se competenţelor academice, asigură dezvoltarea carierei şi succesul acesteia. Programele specifice de formare în sprijinul dezvoltării carierei vor viza tematici precum, comunicarea asertivă, tehnici de luarea deciziilor, branding personal şi self marketing în scopul abilitării participantelor cu tipurile de competenţe necesare pentru o mai bună înţelegere şi gestionare a situaţiilor cu care se confruntă în viaţa profesională şi personală şi care solicită rezolvare de conflicte, luare de decizii, analiză de opţiuni în cariera etc.

În cadrul acestei activităţi a proiectului, realizarea efectivă a programelor de formare în sprijinul dezvoltării carierei presupune o dezvoltare curriculară specifică, elaborarea suporturilor de curs, a resurselor complementare, bibliografice şi pentru aplicaţii, precum şi dezvoltarea unor resurse educaţionale care să pună accentul pe studiul individual, să fie uşor abordabile şi totodată să stimuleze dialogul între formator şi cursant pe parcursul interacţiunilor directe.

La desfăşurarea acestor programe de formare specifice sunt invitate să participe 35 de femei din grupul ţintă al proiectului, în cadrul a două workshop-uri. Aceste persoane vor beneficia de câte un program de formare în sprijinul dezvoltării carierei, cu durata de o zi, care va acoperi aspecte din tematica menţionată mai sus. Participantele se vor înscrie pe baza manifestării interesului pentru conţinutul workshop-urilor, care vor fi promovate prin anunţuri specifice pe toate suporturile media utilizate la nivelul proiectului.

21 octombrie 2015 Anunţ - Aspecte organizatorice workshop "Abilităţi cheie în planificarea carierei" din 2 noiembrie 2015

7 august 2015 Rezultatele procesului de selecţie pentru programul de formare în domeniul consilierii şi dezvoltării în carieră

8 iulie 2015 Anunţ - Aspecte organizatorice workshop "Abilităţi cheie în planificarea carierei"

3 iulie 2015 Rezultatele procesului de selecţie pentru programul de formare în domeniul consilierii şi dezvoltării în carieră

8 iunie 2015 Anunţ - Aspecte organizatorice workshop "Abilităţi cheie în planificarea carierei"

7 iunie 2015 Rezultatele procesului de selecţie pentru programul de formare în domeniul consilierii şi dezvoltării în carieră

4 iunie 2015 Anunţ referitor la demararea procesului de selecţie pentru programul de formare în domeniul consilierii şi dezvoltării în carieră

4 iunie 2015 Metodologie de selecţie a participanţilor, de organizare şi desfăşurare a programului de dezvoltare personală şi profesională

JoomShaper